Monitoring komputera – zastosowanie

W określonych sytuacjach monitoring komputera jest nie tylko wskazany. Staje się wręcz koniecznością. Jego zastosowanie może uchronić w odpowiednim momencie przed niebezpieczeństwem. Z drugiej zaś może pomóc w ewentualnym wyjaśnianiu spornych spraw. W jakich sytuacjach powinno się go stosować i jego wykorzystanie takich rozwiązań jest jak najbardziej uzasadnione?

Monitoring komputera pracownika

W miejscu pracy, gdzie udostępniane są komputery służbowe, monitoring komputera pracownika jest jak najbardziej wskazany i uzasadniony. Pobyt pracownika w miejscu pracy powinien być wykorzystany na pracę. Dlatego też nie powinno się wówczas korzystać z prywatnych portali społecznościowych, przeglądać prywatnej poczty czy wykonywać innych czynności, które nie są związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Naturalnie, każdy pracownik ma prawo do przerwy. Jednakże, jeżeli jego aktywność przy komputerze nie będzie weryfikowana, może dojść do sytuacji, że większą część swojego czasu przeznaczy na sprawy prywatne.

Przed rozpoczęciem pracy, należy pracownika powiadomić, że prowadzone jest zdalne monitorowanie komputera. W ten sposób wie on, że logowanie się na prywatnych portalach czy skrzynkach mailowych zostanie natychmiast zauważone.

Monitoring komputera w pracy ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę. Zdarza się bowiem, że jednym klientem, jednym zleceniem czy jednym zadaniem zajmuje się kilku pracowników. W momencie, gdy coś zostanie zaniedbane, nie zostanie wykonane czy też któryś z pracowników popełni istotny dla firmy błąd, można bardzo łatwo ustalić kto to zrobił, szczególnie jeżeli aktywność ta wiązała się właśnie z działaniami na służbowych komputerach.

Drobne błędy zdarzają się i mogą zdarzyć się każdemu, jeżeli jednak jest to błąd, który decyduje o wykonaniu lub niewykonaniu zadania – to taką sytuację warto przeanalizować. Trudno jest też stosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej. To nie jest w porządku i jest krzywdzące dla tych pracowników, którzy ze swoich obowiązków się wywiązali.

Jeżeli ktoś nie odpowiedział na istotnego maila, odpowiedział błędnie, wprowadził nieprawidłowe dane itp. to program do monitorowania komputera pomoże to wychwycić i ustalić, kto rzeczywiście ponosi za to odpowiedzialność.

Decydując się na monitoring komputera pracownika trzeba pamiętać o nowych regulacjach i zasadach związanych z wejściem w życie RODO. Pracownik musi być poinformowany o tym, że jego aktywność będzie obserwowana.

Monitoring komputera dziecka

Drugą sytuacją, w której monitoring komputera jest wskazany, to monitorowanie komputera dziecka. Dzieci, nie tylko te małe, ale również nastoletnie, bardzo dużo czasu spędzają w sieci. Nawiązują znajomości, relacje. Grają w różne gry internetowe, gdzie również poznają nowych ludzi, wchodzą na czaty, odwiedzają różne witryny www. Nie wszystkie miejsca są dla nich odpowiednie. Oczywiście, można skorzystać z dostępnej kontroli rodzicielskiej. Jednakże ci, którzy tworzą rzeczy niewskazane dla dzieci, wiedzą, jak takie ograniczenia można obejść.

Zdalne monitorowanie komputera dziecka pozwala na stałe utrzymanie kontroli nad tym, co dziecko robi w sieci, z kim i o czym rozmawia, jakie witryny odwiedza i na jakie strony się loguje. Oczywiście, nie chodzi tutaj o szpiegowanie. Pewien poziom zaufania trzeba mieć do własnych dzieci. Chodzi tu o uchronienie ich przed manipulacją.

Wystarczy przykład sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy to dzieci grały w „niebieskiego wieloryba”. Gra była tak skonstruowana, że za pomocą manipulacji nakłaniała dzieci do samookaleczeń. Gdyby rodzice mogli wcześniej dostrzec, jak wygląda sytuacja i jak bardzo ich dziecko jest zagrożone, mogliby pewnych zdarzeń uniknąć.

Program do monitorowania komputera pozwoli również zweryfikować to, z kim dziecko rozmawia w sieci. Dana osoba może się przedstawić jako równolatek i dziecko w to uwierzy. Dorosły, rodzic, z pewnością wyczuje, czy dziecko rzeczywiście rozmawia z kimś w swoim wieku i w razie potrzeby podejmie interwencję.

Podsumowując, monitoring komputera zastosowania może mieć bardzo różnorodne. Trzeba przy tym pamiętać o pewnych prawnych regulacjach – jeżeli ma być stosowany w pracy, a jeżeli w domu i dla dobra dziecka, to jest w pełni uzasadniony.